Crime

Gade ki jan yon vòlè angran (VIDEO)

PORT-AU-PRINCE, Haiti – Yon bandi yo kenbe ak zam k’ap defann tèt li. Li fè kon prann li t’ap nòmal pou di yo jwenn yon zam nan men li, si zam nan te nan men li vre, men yo pa te jwenn zam nan men’l, se nan pye li yo jwenn li. Alò pa gen rezon pou yo vinn di ke li te gen zam nan men li. Pou li ale pi lwen li fè konnen yo pa konn arete vòlè nan pye, se nan men yo are vòlè. Yo pa jwenn zam nan men’l jan yo arete li an li pajistifye.

Vòlè nan vil  Port-au-Prince

Vòlè nan vil Port-au-Prince

To Top