Crime

Yon Haitien Dominken mare 2 men li dèyè do li y’ap maltrete [VIDEO]

REP. DOMICAINE – Nan dènye tan sa yo, lavi yon Haitien nan Repiblik Dominikèn pa vo anyen. Nan yon video k’ap sikile sou Facebook, ou jwenn yon group Dominiken mennen yon Haitien nan yon jaden bannann kote yo mare’l 2 bra dèy do, epi y’ap bat li. Yo ba li kou tout kote yo jwenn, nan tèt, nan figi, si ou byen gade video an ou ka wè kote yonn nan Dominiken yo frape li ak yon bwa sou bouch. Ou ka menm arive wè kote li gen yon dan ki rache. Nou pa ka jistifye kouman dan sa fè rache, eske se lè li pran kou sa sou bouch li. Ou jwenn yon lòt Dominiken ki ale nan pòch li, li pran yon alimèt, li limen li, epi ap kole sou po kò Haitien. Gade Video an pou ou ka wè enjistis y’ap fè Haitien sa a.

LI ATIK SA TOU:Moun Nan New York pran lari ak tout fredi pou yo pote sipò yo bay Haitien yo plandye Nan Rep. Dominicaine nan

AVIS: Ou ka trouve video sa trè troublan

LI ATIK SA TOU: Rep. Dominicana: Un haitien pendu sur une place publique en République Dominicaine

Krim-kont-yon-Haitien

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top