Beauty

Vèy avèk fineray pou Joanne Borgella

NEW YORK, NY – Joanne Borgella yon Ameriken Ayisyen ki mouri Samedi ki te 18 Oktòb, apre li te fè fanatik sou Facebook li konnen ke li te gen Kansè ane pase. Li te yon PLUS SIZE MODEL e li te yonn nan patisipan AMERICAN IDOL nan ane 2008.

Pou vèy la:

Frank E. Campbell, The Funeral Chapel

1076 Madison Ave, New York, NY 10028 (tou pre 81st)

Vandredi 24, Octobre 2014

2:00pm-5:00pm (Pou piblik)

7:00pm-9:00pm (Prive: Pou fanmiy ak zanmi sèlman)

Pou fineray la:

Frank E. Campbell, The Funeral Chapel

1076 Madison Ave, New York, NY 10028 ( tou pre 81st)

Samedi 25, Octobre 2014 Sèvis/Seremoni

9:00am (Prive) rele Finèb lan pou plis kesyon nan (212) 288-3500

joanne Borgella

Wake Service:

Frank E. Campbell, The Funeral Chapel

1076 Madison Ave, New York, NY 10028 (Near 81st)

Friday, October 24th, 2014

2:00pm-5:00pm (Open to the public)

7:00pm-9:00pm (Private: Friends and Close Family)

Funeral Service:

Frank E. Campbell, The Funeral Chapel

1076 Madison Ave, New York, NY 10028 ( Near 81st)

Saturday, October 25th, 2014 Service/Ceremony

9:00am (Private) Call Funeral Home With More Questions (212) 288-3500

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top