Entertainment

Nouvo postè pou album "DIFERAN" Harmonik lan

Apre anpil pale sou dènye postè Harmonik te mete deyò a, Kote MAC D, te sanble avèk yon moun ki te apenn lage nan esklavaj, anpil fanatik t’ap rele anmwe, di postè a pa te bon nan medya sosyal yo. Ebyen mesye yo te re al travay sou yon nouvo postè.

Konnya la mesye yo parèt plis profesyonèl, pi klasik, plis pare pou yo lage nouvo album yo a, k’ap gen pou non “DIFERAN” e ki gen pou soti le 21 Desanm 2013.

Harmonik Poster

Ou kapab wè sou paj Facebook djazz la, mesye yo di me ofisyèl postè album nan.

Men kèk nan komantè ki te fèt sou paj facebook ANMWE a

Fè yon kòmantè di’n sa ou panse de nouvo Postè a

KLIKE LA pou ou AL LI SA FANATIK ANMWE TE KOMANTE ANBA ANSYEN POSTE HARMONIK LAN

To Top