Featured

Yon jij an Espayn deside pou yo kontinye pouswiv Lionel Messi pou tax li pa peye.

Messi gen plis ke €4 million ke li pa peye gouvènman Espayn lan pou tax. Yon jij deside yè pou yo kontinye pouswiv meyè jwè mondyal 2014 lan sou akizasyon sa a. An Juin ki sot pase la yo te aplike pou yo te ka sispann pouswiv Messi sou akiszayon sa, apre li te fè konnen se papa li ki te an kontwòl pati finans sa a.

lionel-messi

Men yon tribinal an Espayn te rejte aplikasyon sa a, e fè konnen gen ase evidans pou yo kontinye avèk ka sa, paske Messi te ka reyalize te gen yon bagay malis ki t’ap fèt anba anba. Mesi ki se yonn nan jwè ki touche plis lajan pa ane ape prè $63 million daprè Forbe Magazine. Sa se lajan salè li plis lajan sponsò peye li. Ou k’ap aprann plis de sou ki sa li pa te peye tax lan sou lyen sa a
La Jistis ap envestige Lionel Messi pou lajan sal li resevwa pou match foutbòl “Messi et ses amis”

READ MORE
anmwe.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top