HMI

Vlad, batè kreyòl la demisyone

PORT-AU-PRINCE, HAITI – Kreyòl la pran 2 kout ba nan menm jou. Aprè midi a, Vlad, batè kreyòl la di djaz la orevwa. Nan yon lèt li fè a staff djazz la, li ekri, mwen vle enfòme nou apati de jodi a, mwen pa nan djaz la ankò.

vladyellow

Se te yon plezi pou m travay ak tout group la e mwen apresye tout sa mwen aprann pandan 8 tan sa, konye a, lè a rive pou mwen ak fanmi mwen pou n fèmen chapit sa e pou n al ouvè yon lòt.

Mwen vle remèsye fanatik kreyol la ak fanmi yo pou lanmou ak sipò yo, espesyalman Theo, Toto, ak tout rès ekip la nan joune yo. Mwen swete djazz la byen ak tan ki devan yo.

vlad kreyol la

To the Kreyol La Management,

I would like to inform you that effective today, April 2nd 2014, I am resigning as Kreyol La’s drummer. I have enjoyed working with the whole team and appreciate all that I have learned throughout those past 8 years now the time has come for my family and I to close this chapter and open a new one.

I would like to Thank Kreyol La fan and family for their love and support especially Theo, Toto and the rest of the Kreyol La crew on their journey. I wish the band well for times ahead.

Sincerely

Vladimir Alexis

21 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top