Haiti

Haiti: Jude Célestin sort de son silence et condamne les atrocités dans le quartier de La Saline

Lasaline se Ayiti.-
Pitit Ayiti ki Lasaline yo kouraj

Malgre mouche leta kite pil fatra bare kay yo sa pa anpeche anpil pitit pèp la viv Lasaline, sa pa anpeche anpil moun save soti Lasaline sa pa anpeche anpil timoun al lekòl Lasaline pou vinn sèvi peyi yo demen.

Malgre tout kont mal taye pou ti trip vale gwo trip kamarad Lasaline yo sa pa anpeche yo batay chak jou pou yon pi bèl Ayiti nan fòse Leta rann kont sou responsablite li genyen pou devlope peyi a.

Grangou represyon ak dezolasyon se kout mi nan domino pou fòse moun Lasaline tankou rès peyi a femen je sou gaspiyaj ki fèt pandan pèp la ap viv nan malsite.

Mwen koube m devan viktim gwo masak sa ki sanble tèt koupe ak represyon pou kase fòs batay popilè a ki sanble tout bon vre soti pou pran bon direksyon. Mwen pataje doulè fanmi yo ki te deja nan grangou 75 goud pou yon grenn dola vèt pandan map mande yo rete vijilan.

Nou mande responsab yo Tanpri mete fen nan masak sa e mande òganis dwa moun yo pran nòt

Nou anpil
Nou detèmine
Yo pap ka touye nou tout.

Jude Celestin
Photo/Archives
www.anmwe.com

To Top