Haiti

Haïti: L’Accord du 21 décembre 2022 n’est pas rassembleur

À te salir on dira non !
Fière Haïti, Édouard Tardieu, 1938

Un peu partout des patriotes s’interrogent sur la décadence d’Haïti. Des jeunes s’interrogent sur l’avenir de la seule révolution d’esclaves victorieuse dans l’histoire de l’humanité, de la première république bâtie sur le respect effectif des droits de la personne et du citoyen.

Comment ne pas les comprendre quand des aînés s’entendent avec des individus qui parlent avec l’assentiment de certaines personnalités étrangères pour exclure la quasi-totalité des Haïtiens répartis dans nos sections communales et la diaspora, et décider de l’avenir du pays. Non l’avenir du pays ne peut se décider de la sorte, cela nous choque, nous sommes indignés.

L’Accord du 21 décembre 2022 n’est pas rassembleur, loin de là. L’accord du 21 décembre 2022, ne réunit pas les conditions pour un dialogue constructif. Il ne s’inscrit pas dans l’esprit du Congrès de l’Arcahaie et de l’union sacrée de : Dessalines, Christophe et Pétion. L’accord du 21 décembre souffre du manque d’Honnêteté, comme de nombreux partis politiques et les associations le dénoncent, ils ont ainsi refusé de le signer.

Rappelons aux jeunes, l’héritage d’Édouard A. Tardieu, l’auteur de “Fière Haïti” …

Gérard-Marie Tardieu, Anne-Marie Tardieu, Thérèse Tardieu, Patrick Tardieu, Jean-François Tardieu, Suzanne Tardieu

DEUXIÈME COUPLET DE FIÈRE HAÏTI

En avant tous, et d’un pied ferme,
Car nous voulons faire sentir
Que par dessous notre épiderme,
Coule un sang pur, prêt à jaillir
Pour te laver, pour te défendre
De toute injure à ton renom,

A tous ceux-là qui veulent tendre
A te salir on dira non !

Pou nou sal Ayiti, n ap di non !

Fière Haïti, Édouard A.Tardieu, 1938

Adwat agòch ayisyen patriyòt ap poze tèt yo kesyon sou peyi nou Ayiti, ki fin degrenngole. Jèn yo ap mande tèt yo ki avni ki genyen pou sèl revolisyon esklav ki te ranpòte laviktwa nan listwa limanite. Annou sonje tou : Ayiti se premye repiblik ki bati sou respè dwa moun.

Nou konprann jèn yo. Gen anpil granmoun ki ranje pawòl yo ak kèk moun nan entènasyonal la, yomenm k ap regle afè pa yo, enterè yo. Granmoun sa yo ranje kò yo (Kòkòt ak Figawo) epi yo pwofite ekskli prèske tout Ayisyen, depi seksyon kominal nou yo rive nan dyaspora a. Pi plis, y ap deside pou avni peyi a. Non, sa pa ka fèt konsa ! Sa fè nou mal, wi ; anpil endiyasyon nan kè nou.

Akò 21 desanm 2022 a, li pa reyini tout moun nan yon vre dyalòg konstriktif. Li pa ale nan sans Kongrè Akayè, nan lespri sakre Tèt Ansanm Desalin, Kristòf, Peyton an. Epi Akò 21 desanm nan, li manke onètete, kote anpil pati politik avèk asosiyasyon denonse yo pa te siyen akò sila a.

N ap prezante bay jèn yo eritaj Édouard A. Tardieu, otè “Fière Haïti”, te kite pou nou.

Source/AlterPresse
Photo/AlterPresse
www.anmwe.com

To Top