Entertainment

Aktè (Fast and the Furious) Paul Walker mouri nan yon aksidan machin

Paul Walker ki se te aktè nan film “Fast and the Furious” mouri a laj de 40 tan, nan yon aksidan machin ki te fèt nan Sid Kalifòni. Daprè moun pròch li, yo fè konprann, misye te nan rout pou li t’al nan yon evènman òganizasyon charite ” Reach Out Worldwide ” li an t’ap fè.Li pa t’ap kondi se nan machin yon zanmi’l li te ye.

Daprè moun ki te la lè aksidan te fèt la, machin “Porsche Carrera GT” rouj li te ladan te pedi kontròl, li antre nan yon pye bwa epi l’al frape nan yon poto limyè

Source: Yahoo.com

To Top