Featured

5 manb nan yon fanmiy antere nan yon sèl jou apre yo te mouri nan aksidan machin

UNIONDALE, NY – Yè Samedi ki te 6 Septembre lan, se te antèman tout 5 manb nan yon fanmiy ki te pèdi lavi yo nan yon aksidan machin ki te fèt 23 Out 2014. Fanmiy ak zanmi pa te ka seche dlo nan zye yo pou grosè kalamite sa. Myriam Lebrun ak 3 pitit li Marcus Jeanty, 14 an, Marcel Jeanty, 9 an, and Kayla Jeanty, 8 an; plis gran mè ti moun yo ki se manman Myriam, Yolande Moise, 68 an, te peri nan aksidan.

myriam

Tou le 5 sèkèy yo te aliyen yonn apre lòt andedan legliz Katolik Saint Martha nan Uniondale, NY. Papa Myriam, ki pedi pitit fi li, 3 gran pitit li, plis madanm li, pa te ka sipòte t’ap mande pou lanmò te tou pase pran li tou, pou te kapab fini ak doulè ki t’ap rache kè li.

funeral5

Myriam Lebrun ki se manman Marcus Jeanty ( ki gen 14 an), Marcel Jeanty (ki gen 9 an) ak Kayla Jeanty (ki gen 8 an)

Myriam Lebrun ki se manman Marcus Jeanty ( ki gen 14 an), Marcel Jeanty (ki gen 9 an) ak Kayla Jeanty (ki gen 8 an)

To Top